Marlies Meerman
 
Soul Art  
       
       

 
 
 

 
 
Stem-, beweging- en creatieve expressie

Als klein kind zijn we één geheel: klank en beweging vallen helemaal samen. Sterker nog; als heel klein kind vonden we het fantastisch om zoveel mogelijk geluid te maken terwijl we daar allerlei bewegingen bij maakten. Leuk! Blij waren we met ons hele lijf door op te springen of een rondedansje te maken, boos door op de grond te stampen of met de deuren te slaan, en bang door in een hoekje weg te kruipen en je niet meer te laten zien.
In de loop van ons leven leren we dit gaandeweg af: onze bewegingen komen nauwelijks meer overeen met hoe we ons voelen. We leren door onze opvoeding onze bewegingen te beheersen. Waarmee we steeds meer binnenhouden en uiteindelijk niet meer weten hoe we onze gevoelens kunnen uiten. We zijn gewend geraakt zo te reageren zoals onze omgeving dat van ons wil.
We gaan zachter praten en verliezen onze stem en laten daarmee ons eigen geluid niet meer horen. Veel mensen hebben te horen gekregen dat ze rustig moesten doen, niet zo moesten schreeuwen, of als het om zingen gaat, de ultieme uitdrukking van onze ziel, dat ze vals zongen of bromden.
Onze gevoelens laten we dan ook maar niet meer zien, laat staan dat er nog wat uit onze creatieve handen kan komen.

Het is heerlijk om je stem en de daarbij behorende beweging weer terug te vinden. Die klank en beweging die zo uniek zijn voor jezelf, van jezelf, omdat ze verbonden zijn met je ziel. Met behulp van klank kunnen we communiceren, maar dat kunnen we met ons lichaam ook. Kleine kinderen hebben geen probleem om met anderstalige kinderen te spelen: gebaren of hun eigen taaltje werken even goed in de onderlinge communicatie.

Ik werk op twee manieren met stem- beweging- en creatieve expressie.

als individuele therapie:

‘Zomaar’ zingen of klinken werkt al helend. Iedereen die in de badkamer staat te galmen zal dit bevestigen. Je komt letterlijk en figuurlijk verfrist onder de douche vandaan. Klank is immers de uiting van je ziel.
Niet meer zingen is vaak een gevolg van niet jezelf (kunnen) zijn, je niet als een vis in je eigen watertje voelen.
Niet zingen wil niet zeggen dat je geen geluid maakt of dat er geen klank is. Ook zonder ons hardop te uiten wordt in ons lichaam geregistreerd hoe we ons van binnen voelen met alle gevolgen vandien. Soms uit zich dat in bijvoorbeeld in krakende knieën of knakkende enkels, vaker in vastzittende, stijve of pijnlijke lichaamsdelen.
Therapie die gebruik maakt van stem- en bewegingsexpressie spoort het verhaal op dat door het lichaam verteld wil worden. Met behulp van klank wordt duidelijk wat het lichaam nodig heeft om weer in zijn/haar ontspannen staat terug te keren en zo weer samen te vallen met het oorspronkelijke plan van de ziel. Er is vaak veel ontroering als deze verbinding weer gemaakt wordt. Met behulp van creatieve expressie wordt hetgeen teruggevonden is in beelden weergegeven, zodat het lichaam dit nu heel bewust in het lichaamsgeheugen vastlegt.

als cursus:

In een groep klinken is niet alleen gezellig, het ondersteunt ook de klank en de beweging die naar buiten wil komen. De innerlijke stroom verborgen in het hart kan zo weer op gang worden gebracht. Iedereen heeft zijn eigen unieke innerlijke stroom. Die vrij kan komen, juist temidden van de andere unieke stromen. Ook dit brengt veel ontroering teweeg, juist om te ontdekken dat je zelf je eigen klank hebt, dat je niet verloren of ondergesneeuwd raakt in een/de groep, dat je je eigen plek hebt die je stralend in kan nemen.
Creatieve expressie maakt de herwonnen hartenergie bewust en zichtbaar voor jezelf en anderen.
De ervaringen opgedaan in de klankgroep werken daarmee diep door in het dagelijks leven, juist vanwege de verbinding met de eigen harteklank. Mensen ervaren al gedurende de cursus meer zelfvertrouwen en focus in hun eigen leven.

Aanvullende informatie:

Een individuele sessie stem-, beweging- en creatieve expressie duurt 2 uur en bedraagt € 110,00 btw-vrij ogv art 25 wet OB.

Voor de klankgroep zie onder workshops voor de nieuwe startdata. 
Actuele Workshops
 
 
Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.