Marlies Meerman
 
Reïncarnatietherapie  
       
       

 
 
 

 
 
Counseling, Supervisie en Wandelcoaching

Deze activiteiten zijn gericht op het persoonlijk functioneren van een cliënt in de werksituatie
of bij overgangen in levenssituaties.
De redenen van een vraag naar begeleiding kunnen verschillen en variëren van hulp bij het helder krijgen van een vastgelopen werksituatie, leren hanteren van spanning en werkdruk, professioneel leren werken, tot hulp bij cruciale veranderingen in het leven. Zoals overstappen van de ene baan naar de andere, het stoppen van een relatie, het opstarten dan wel beëindigen van een werkkring en begin van pensionering, het ervaren van verlies of ziekte in de breedste zin van het woord.
Therapie is niet direct nodig, maar wel graag een luisterend oor. De counseling en supervisie
bestaan dan ook voornamelijk uit gesprekken, die ten doel hebben de cliënt te steunen tijdens zijn of haar proces. Steun die gericht is op het aanboren en sterk maken van de innerlijke kracht, zodat de cliënt (weer) greep op zijn/haar leven houdt.

Wandelcoaching

Deze vorm van begeleiding vindt buiten plaats, in de natuur. De natuur wordt actief betrokken in het begeleidingsproces. Wandelcoaching heeft als unieke eigenschap dat een belemmering of stagnatie die iemand in zijn of haar leven ervaart, direct verbeeld wordt in het landschap om iemand heen. Je wordt je bewust hoe je 'probleem er op dit moment uitziet'. Dit maakt het mogelijk je probleem te verhelderen en vervolgens de oplossing te vinden: ook die reikt de omgeving je aan. Het samen vinden van de stappen om die oplossing te realiseren behoort tot het coachingsproces. De wandelingen duren gemiddeld twee en een half uur. Hoeveel wandelingen nodig zijn hangt af van het ingebrachte probleem.

Aangezien de inhoud van de counseling, supervisie en wandelcoaching voor iedereen anders is, zal ook de duur van het aantal sessies verschillen.

Een counseling- en supervisiesessie duurt 2 uur en kost  €  110,00 incl. BTW.
Een wandeling duurt gemiddeld 2,5 uur en kost eveneens € 110,00 incl. BTW.

Counseling en supervisie aan groepen

Ook in bedrijven of andere werkomgevingen zijn veranderingen gaande.
Bovenstaande activiteiten kunnen ook plaats vinden in groepen of teams.
Een begeleidingstraject wordt in overleg op maat gemaakt. 
Actuele Workshops
 
 
Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.