Marlies Meerman
 
Reïncarnatietherapie  
       
       

 
 
 

 
 
 
 
Therapie

Ieder mens heeft het natuurlijke verlangen naar gezondheid, naar materiële zekerheid, naar verbondenheid met en erkenning door anderen. Kortom het verlangen naar een zinvol en gelukkig leven. We merken echter dat we dit verlangen maar moeilijk kunnen realiseren. We worden geconfronteerd met lichamelijke ziekte, financiële onzekerheid, eenzaamheid of gebrek aan waardering. Om deze problemen de baas te worden is vaak therapie nodig. Door therapie kunnen we begrijpen welke onbewuste overtuigingen en gevoelens het realiseren van een zinvol en gelukkig leven in de weg staan. Een therapievorm die zich specifiek richt op het corrigeren van zulke overtuigingen en gevoelens is reïncarnatietherapie.


Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie is gebaseerd op de aanname dat de menselijke ziel een cyclus van meerdere ‘incarnaties’ doormaakt. Met ‘incarnatie’ bedoelen we het verbinden van de zielsenergie met op aarde aanwezige materie, zoals het menselijk lichaam. Tijdens deze cyclus kunnen gebeurtenissen plaatsvinden die zo pijnlijk of verwarrend zijn, dat ze zelfs na het fysieke sterven als trauma’s in de ziel voortleven. Dergelijke oude trauma’s kunnen weer wakker worden door ervaringen tijdens de conceptie, zwangerschap, geboorte en de rest van ons huidig leven. We noemen dit actualiseringen. Daarnaast kunnen in ons huidig leven natuurlijk ook nieuwe trauma's ontstaan. Zowel geactualiseerde als nieuwe trauma’s manifesteren zich in de vorm van mentale, emotionele, lichamelijke en/of spirituele storingen in het streven naar levensgeluk.
Reïncarnatietherapie maakt gebruik van logische en analytische methoden om de trauma’s in de zielsbelevingen op te sporen, om deze vervolgens zo te herbeleven dat inzicht in en verwerking van de gebeurtenissen plaatsvindt. Verwerking betekent dat de symptomen verdwijnen en natuurlijke levenskracht terugkeert. Bijzonder daarbij is dat cliënten reïncarnatie als levensbeginsel niet hoeven te aanvaarden om toch baat te hebben bij de therapie. Wel dienen ze bereid te zijn de opkomende ervaringen serieus te nemen. 
Actuele Workshops
 
 
Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.