Marlies Meerman
 
Reïncarnatietherapie  
       
       

 
 
 

 
 
Rouw
Volgens het woordenboek is rouw (grote) smart, droefheid; treurnis
Is ‘ in de rouw zijn’ dat we onze smart uiten.
We gebruiken het woord rouw als we iemand door de dood verliezen.
Soms kunnen we ons er op voorbereiden, soms is de dood plotseling gekomen.
Degenen die achterblijven wacht de taak het eigen leven verder te leven nu zonder degene die deel uitmaakte van datzelfde eigen leven.
Na een tijd (die voor iedereen verschillend is) verandert weerzin weer in zin in het leven.
 
Nu ze er niet meer is, voel ik pas hoe ik haar mis
Voor mij hoeft het niet meer
Ik wou dat ik nog tegen hem kon zeggen hoeveel ik van hem hou
Ik begrijp er nog steeds niks van, het is of ik in een rare film zit
Ik heb nergens zin meer in
Niemand snapt hoe ik me voel
Ik wou dat ik nog wat kon doen

Als het gemis blijft, als het niet lukt om de draad weer op te pakken, als het moeilijk blijft om weer zin te vinden, kan rouwbegeleiding helpen.

Verlies
Naast verlies van een partner, kind, broer of zus, vriend of vriendin, kunnen we nog andere verliezen ervaren die pijn, verdriet, angst of boosheid teweeg brengen. Zoals verlies van werk of gezondheid. Of je realiseren dat een droom nooit uit zal komen, bijvoorbeeld het verlangen naar moederschap, of een carrière die niet van de grond kan komen.
Dit kan gevolgen hebben voor je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en levenskracht.
Ook bij deze verliezen verdwijnt de zin van het leven en kan het veel moeite kosten een nieuwe betekenis in het leven te vinden.
Verliesbegeleiding kan een hulpmiddel zijn om je leven weer op de rails te krijgen.

Rouw- en verliesbegeleiding
Elk verlies is uniek en daarmee een dieppersoonlijke ervaring. Iedereen beleeft verlies op zijn/ haar eigen manier. En ook leeftijd doet er niet toe: kinderen kunnen een verlies even intens ervaren als volwassenen.
De begeleiding is erop gericht je te helpen je verlies zodanig te verwerken, dat je deze ervaring kunt integreren in je leven en je weer verder kunt.

Rouw- en verliesbegeleiding kan op verschillende manieren plaats vinden

 • Individuele begeleiding aan volwassenen en kinderen
  Een kindersessie duurt een uur en bedraagt € 55,00 incl. BTW.
  Een volwassenensessie duurt twee uur en bedraagt € 110,00 incl. BTW.
 • Ritueel maken
 • Bedoeld voor gezin of familie of vriendengroep om met elkaar te gedenken en te delen en een ritueel te doen.
 • Ceremonie maken
 • als markering van een periode die na verwerkt te zijn afgesloten wordt, waarna het nieuwe uitgenodigd kan worden.
  De kosten hiervan hangen af van de wensen en duur van het ritueel of de ceremonie.
  De voorbereiding en uitvoering vinden in nauw overleg met de betrokkenen plaats.
 • Tweedaagse workshop Omgaan met Verlies
  Een beschrijving en praktische informatie vindt u onder workshops


 •  
  Actuele Workshops
   
   
  Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.