Marlies Meerman
 
Reïncarnatietherapie  
       
       

 
 
 

 
 
Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut wil ik graag dat u tevreden
bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de
volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie meldt u mij - mondeling of schriftelijk – uw klacht. Samen
proberen we het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in
een gesprek tussen u en mij er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt
gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg
kan wel veel langer duren, want

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon. Hij/ zij
kiest geen partij, noch voor u, als cliënt, noch voor mij, de therapeut.
De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij
klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit
betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een
oplossing zoeken.

c. Bent u ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht
ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch
gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor u als cliënt een
laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden.

De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt
neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het
geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft
geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de
zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de
geschilleninstantie niet goed is behandeld, dan kan de therapeut naar de rechter.

Ik ben bij zowel een klachtenfunctionaris als een geschillencommissie aangesloten
via het Nibig, waar u de links en uitleg vindt voor de klachtenprocedure.

Zie https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/ 
Actuele Workshops
 
 
Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.