Marlies Meerman
 
Reïncarnatietherapie  
       
       

 
 
 

 
 
Kindertherapie

Inhoudelijk verschilt therapie met kinderen niet van therapie met volwassenen.
Natuurlijk wel wat de vorm betreft. Kinderen kunnen vrij makkelijk contact maken met de oorsprong van de klacht of probleem. De manier waarop we er contact mee maken gaat met behulp van tekenen of toneelspelen.
Aangezien kinderen zich op een andere wijze concentreren dan volwassenen, duurt een sessie gemiddeld een uur. Het kan van de aard van het probleem of van de situatie van het kind afhangen of een sessie langer of korter duurt. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

De eerste keer dat het kind komt vindt het intakegesprek plaats. Het is belangrijk om van het kind te horen hoe het zijn/haar probleem ervaart en wat het kind denkt dat er gebeuren moet wil het vrij en blij kunnen zijn. Het kind hoeft daarna pas te beslissen of het nog een keer wil komen: het is belangrijk dat het kind er vertrouwen in heeft dat de therapie kan helpen om het probleem op te lossen.
Het is fijn als een van de ouders bij dit gesprek aanwezig is. Niet alleen als veilig punt voor het kind, of om iets aan te vullen als het kind iets niet weet, maar ook om met het kind achteraf de beslissing te nemen om wel of niet verder te gaan.
Meestal komt daarna het kind alleen, doch het komt voor dat een van de ouders tijdens de therapie aanwezig blijft. Of weggaat als het goed voelt voor het kind.

Gedurende de tijd dat het kind in therapie is, is het van belang dat de ouders/opvoeders het kind steunen. Het kind zal veranderen en daarbij de hulp van de omgeving nodig hebben.
Hiertoe zal ik in overleg met de ouders tips en adviezen geven over het omgaan met het kind. De privacy van het kind over wat er binnen de therapie gebeurt, blijft altijd vooropstaan.
Het komt voor dat het probleem van het kind samenhangt met de situatie van de ouder(s).
Dan kan gevraagd worden of de ouder(s) therapie wil doen, ten einde iets op te lossen bij zichzelf, wat bijdraagt aan de oplossing van het probleem bij het kind.

De duur van de therapie hangt af van het probleem van het kind. Gemiddeld is 6 tot 10 keer voldoende.
Het kan zijn dat het kind niet in staat is om zelf in therapie te gaan. Bijvoorbeeld doordat het te angstig is. In die situaties kan de moeder of vader therapie doen in plaats van het kind.

De duur van een kindertherapiesessie is een uur en kost  €  55,00 incl. BTW.
De duur van een volwassenensessie is 2 uur en kost  € 110,00 incl. BTW. 
Actuele Workshops
 
 
Website gerealiseerd door KaliMera Webdesign en Solutions.